Praktisk

Det praktiske

introtime

En introtime foregår sammen med Michaela. Timen varer 50 minutter. Der kan bookes til max 2 hundeførere der hver har en hund med. Tilskuere, inkl. børn, er ikke tilladt til introtimer.

Du skal deltage i en introtime ved første besøg og inden du kan leje vores faciliteter på egen hånd. Du kan altid booke flere introtimer eller coaching til at løse udfordringer på banen.

Hund og fører får mest ud af introtimen hvis der kun deltager 1 hund, men da mange hundeejere synes at det er hyggeligt at deltage i en introtime sammen, kan to, hver med 1 hund til en fælles intro, sagtens booke sammen. Hunde og ejere der skal til introtime kan ikke dele timen med en der har været til introtime, dvs det er enten introtimepris for alle deltagere eller også må den nye have introtimen før der kan deles en selvtræning.

Der tages udgangspunkt i den enkelte hund og fører, og vi tilrettelægger din introtime efter hundens alder, erfaring, samt jeres individuelle ønsker og behov.

Fra de mindste til de største, fra de yngste til de ældste, fra de meste forsigtige til de modigste, og fra de mest erfarne til dem der endnu ikke har oplevet så meget.


Priser introtime – læs siden og betingelser til ende

1 person med 1 hund

kr. 325,-

2 personer fra samme husstand 1 hund

kr. 425,-

Tilskuer er desværre ikke muligt til intro

2 personer fra hver sin husstand – 1 fælles hund

kr. 475,-

2 personer fra samme husstand – 2 fælles hunde

2 personer hver med 1 hund fra hver sin husstand

Priser selvtræning

Bookingen af banen varer 55 minutter, max 2 fortløbende timer. Alle brugere skal forinden have deltaget i introtime. Banen bookes til selvtræning hvor jeg ikke deltager. Tilskueres deltagelse skal oplyses ved booking.

1-2 personer med 1 fælles hund

2 personer med hver deres hund

3 personer hver med 1 hund

Besøg med hvalpekuld har særskilt pris.


ALT DET PRAKTISKE – skal læses til ende

Vi har rigtig mange hunde og ejere igennem på banen og på området. Hus og have er privat område og vi har derfor lavet en række retningslinjer sammen med husets beboere for ikke at genere ved gennemgang.

Aflysning / udeblivelse

Standardbooking/selvtræning kan frit ændres eller aflyses indtil 24 timer før aftalens start.

Introtimer skal forudbetales, og tilmelding til disse er bindende. Efter betaling kan introtimen ikke flyttes, og ved aflysning betales deltagergebyret ikke retur.

Du kan ikke overdrage din tid til en anden person uden forudgående aftale med Århus Hundesjov.

Når vi afholder gruppearrangementer er der særlige regler for aflysning. Disse vil blive beskrevet ved fremsendt tilbud.

Reserverede bookninger kan fra vores side aflyses hvis banen udlejes til heldagsarrangementer, eller hvis Århus Hundesjov skulle blive ramt af sygdom eller restriktioner.

Ankomst og parkering

Parkering kan ske langs Randersvej eller på vigepladsen ved nummer 551. Stuehuset i nr. 559 er udlejet til et kollektiv, så tag hensyn til at det er privat bolig uden tilknytning til Århus Hundesjov, og adgang til banen sker gennem deres have.

Vent på cykelstien ved indkørslen indtil den evt. forrige hund har forladt matriklen og din time starter. Vi frabeder os løse hunde udenfor banens hegn. Det er en privat have. Pøller SKAL samles op både indenfor og udenfor banen. Vi ser gerne faste snore og ikke fleksliner, da der er mere kontrol i en kort, fast line, og flekslinerne har desværre resulteret i uhensigtsmæssige hundemøder.

På turen fra parkering og til banen og retur bedes du tage hensyn til områdets dyr og beboere, her er både geder, kat og høns. Lad ikke din hund markere på vægge, blomsterkrukker, hønsehus etc. på vej ned til hallen. På grund af risikoen for smitte gennem afføring SKAL alle pøller samles op i poser der lukkes med en knude. Poserne kan kommes i den grønne skraldespand ved huset eller tages med. Mange hunde spiser hundelorte, og det skal de ikke have mulighed for her.

Århus Hundesjovs personale har til enhver tid ret til at opholde sig på og omkring banen. Har du en særlig grund til at I ikke vil forstyrres, eksempelvis hvis din hund er meget sensitiv og utryg ved fremmede mennesker skal du give besked herom. Del gerne billeder eller videoer fra din træning på vores facebook-side. 

Ansvar

Træning på banen og de omkringliggende arealer er for egen risiko, og Århus Hundesjov kan ikke drages til ansvar for skader på hund eller fører.

Alle som træner på banen skal have deltaget i en introtime. Når du booker en tid skal du altid oplyse hvem bookningen omfatter. Det er den person som har booket tiden som er ansvarlig for at alle deltagere overholder de gældende regler.

Der er mange genstande i banen som hundene kan komme til skade på ved forkert brug eller for høj fart. Det er altid hundeføres ansvar at vurdere om hunden er klar til at bruge banens udfordringer. Hold farten lav og vær i nærheden af din hund, så der ikke sker uhensigtsmæssige ting. 

Antal hunde

Ved introtimer må hver fører medbringe 1 hund.
Ved selvtræning kan du medbringe så mange hunde du vil, men der må ikke på noget tidspunkt være mere end 3 hunde på banen på samme tid med undtagelse af hvalpekuld.

Betaling

Introtimer og besøg med hvalpekuld (miljøtræning) skal betales forud, kontant eller mobilepay – nummeret er 512552. Husk at skrive navn, hundens navn og dato/tid. Oplysninger vedr. betaling fremsendes med bekræftelsen.

Ved selvtræning foretrækker vi at du betaler på forhånd, men det kan også ske når du er på banen ved træningsstart. Du kan betale kontant eller via mobilepay 512552.

Hjælp os med at holde vores omkostninger til Mobilepay-gerbyrer nede, betal derfor gerne samlet når I er flere.

Booking

Ved bookning af banen til selvtræning skal du altid oplyse om hvor mange personer bookningen omfatter.
Du skal oplyse fulde navn på alle som skal træne hund på banen. Har du tilskuere med skal du også oplyse om dette. Vi behøver ikke at få oplyst navn på tilskuere.

Børn

Børn under 16 kan deltage i en introtime sammen med en voksen som enten har deltaget i en introtime, eller som deltager sammen med barnet i introtimen. Alle tilskuere og børn skal være i indhegningen under træning.
Ved leje af banen til selvtræning skal børn under 16 år altid være ifølge med en voksen person som tidligere har deltaget i en introtime.

Børn må ikke klatre på opstillingerne/redskaberne eller bruge banen som legeplads.

Forsikring og vaccination

Det er ejerens/førerens ansvar at enhver hund de træner/medbringer i hallen er vaccineret mod de mest almindelige og smitsomme sygdomme, samt at hunden naturligvis skal være ansvarsforsikret. Tjek selv med dit forsikringsselskab om det kræver udvidet forsikring at træne et sted som hos Århus Hundesjovs forhindringsbane.

Det kan til enhver tid kræves, at du viser dokumentation for at hunden er korrekt vaccineret og forsikret.
Har hunden utøj, eller er den syg (kennelhoste, giardia, eller lignende), medtages den selvfølgelig ikke på matriklen.

Liner og seler

Din hund skal føres i kort line på vej til og fra banen.

Leg

Banen må ikke bruges til “fri leg” mellem flere hunde. Der ligger en Hundeskov i Trige til dette formål

Løbetid

Hunhunde i løbetid er velkomne med bukser på.

Nosework

Du må gerne, dog kun efter forudgående aftale, træne nosework i træningsområdet, men brug kun hydrolat og duftene skal være placeret i beholdere. Brug af olier og filtdutter er ikke tilladt. 

Redskaber og inventar

Forhindringerne og opstillingerne er IKKE bygget til brug af mennesker, og der er derfor ikke tilladt for hverken børn eller voksne at færdes på dem.
De små redskaber som ligger til rådighed som eksempelvis plastbolde, figurantdyr, balanceredskaber etc. er IKKE hundelegetøj men miljøtræning. Hvis din hund bider nogle af disse effekter i stykker skal du straks informere os herom.
På sansebanerne kan der ligge pivdyr skjult under “puder” eller vipper. Disse er lagt der for at man kan træne hunden til at lære at fortsætte ved forstyrrelser. Lad ikke din hund grave efter pivdyret så puder eller vipper ødelægges!

Efterlad banen som du gerne vil modtage den. Ryd op efter dig, stil de ting på plads som du har flyttet rundt på. Finder du fejl på inventar eller udstyr, så SKAL du give besked herom så vi kan få fejlene udbedret. Tag meget gerne et billede og send til os på Facebook eller på 61413373,

Rygning og snus

er ikke tilladt på området.

Tid

Den faktiske lejetid af banen er 55 minutter. Du skal forlade banen senest 5 minutter i tid. Sæt en timer på din telefon. Sørg for at der er ryddet op på banen indenfor tiden.

Tilskuere

Du må gerne have et begrænset antal tilskuere med ved selvtræning, men ikke ved introtimer og coaching.
Du skal give besked inden ankomst hvis du har tilskuere med, og disse må ikke deltage i træningen med hunden uden en introtime, og forbliver udenfor indhegningen.

Din hund skal være luftet inden ankomst. Der er masser af tissemuligheder langs Randersvej. Brug vores grønne affaldsbeholder ved huset til pølleposer. Sørg for at poserne er uden huller og at der er bundet knude på posen. Vi frabeder os tisning på forhindringerne, da det kan betyde at usikre hunde ikke vil passere dem. Det er fint at hundene tisser på hegnet omkring banen.

Undervisning

Vores faciliteter udlejes til privat brug. Der kan laves aftale om udlejning til Nose Work hold samt hundetrænere i andre hold. Du er velkommen til at ringe og få en snak.